Képzéseink

Általános iskolában:

 • Magyar – angol két tanítási nyelvű képzés 1-4.; 5-8.;
 • Angol nyelven tanult tantárgyak: ének-zene, rajz, testnevelés, technika, környezetismeret, történelem, földrajz, angol nyelvi civilizáció.
 • Emelt matematikai képzési óraszámok, valamint a sakk logika tantárgy 1-4. évfolyamon beépítve az órarendbe, 5-8. évfolyamon választható tehetségfejlesztés keretében folytatható tanulmány.
 • Egész napos iskola keretében széles választékban szervezett mindennapos testmozgás, a lovas oktatás biztosított órarendben építetten minden diáknak, ezen felül választható diáksportköri tevékenységek az úszás oktatás, versenyúszás, teniszoktatás, judo, asztalitenisz, barantha edzés, korcsolyaedzés, túra szakosztály.
 • Emelt szintű művészeti nevelés festészet és kézművesség területén, a képzés kiegészíthető az alapfokú művészetoktatási iskolai képzéssel: grafika, táncalapozó, balett, társastánc, dráma- színjáték tanszakokon.
 • Tehetség fejlesztő csoportok, kiscsoportos, egyéni fejlesztések működése nyelvi, irodalmi- és matematikai logika területeken.
 • A tanítás minden nap 8:15-től 16:15-ig tart, heti 45 órában.
 • A gyerekeknek egyéni órarend kialakításra van lehetőség 1-4. évfolyamon kedd – pénteki napokon, 5-8. évfolyamokon csütörtök – pénteki napokon 14:40-től 16-15-ig tartó időintervallumban ahol a választott pedagógus óráját látogatja a gyermek a tanévben.
 • évfolyamtól művészeti szakközépiskolai alapozó képzésben részesülnek a diákjaink, mely párhuzamos művészeti képzés keretében lehetőséget biztosít a 9. évfolyamtól diákjainknak művészeti szakképzésfolytatására is.
 • A hittanórák, egyházi énekórák órarendbe illesztése a családok felé külön elvárást nem támaszt az iskola részéről.
 • Szakmai tanulmányutak mellett, iskolakirándulások, osztálykirándulások képzésünk részét képzi.

Alapfokú művészeti iskolánkban:

 • Képző- iparművészeti tanszakon: grafika, festészet, videó- mozgóképi média,
 • Táncművészeti tanszakon: társastánc, balett, néptánc
 • Színművészeti tanszakon: dráma színjáték csoportjainkba várjuk délutánonként más iskolák tanulóit, akik egy jó csapat tagjaként szívesen képzik valamely területen magukat. A képzőművészeti képzés rajzóráin folyó felvételi előkészítő képzések követelményeit a továbbtanuló diákjaink nagy sikerességgel teljesítik.

Gimnáziumi képzésünk:

 • Emelt szinten angol és történelem tagozatra járó diákok négy évfolyamon keresztül a két tantárgyból készülnek fel emelt szintű érettségire, illetve állami nyelvvizsgára. A történelem emeltszintű felkészítés társadalomtörténeti követelményeinek elsajátítását segíti a magas óraszám lehetősége mellett a művészettörténeti és vallástörténeti órák beépítés az órarendbe.
 • Emelt szinten angol és matematika tagozatra járó diákok négy évfolyamon keresztül a két tantárgyból készülnek fel emelt szintű érettségire, illetve állami nyelvvizsgára.
 • Minden tagozaton a második idegen nyelv a német.
 • A képzésre kiemelkedő angol nyelvi készségekkel várjuk a diákokat, mert a program célja szerint 9-10. évfolyamon megszerzett B2 komplex középfokú állami nyelvvizsga megszerzésével van lehetőség az emeltszintű nyelvi érettségi vizsgára felkészülni.
 • Harmadik tantárgyként emeltszintű felkészítést magyar nyelv és irodalom érettségi követelményből vállalja az iskola.
 • A mindennapos testnevelés teljesítésének diáksportköri lehetőségeire széles választékot biztosít az iskola: úszás oktatás, versenyúszás, teniszoktatás, judo, TRX edzés, asztalitenisz, kosárlabda edzés, barantha edzés, korcsolyaedzés, túra szakosztály teljesítménytúrái.
 • A hittanórák, egyházi énekórák órarendbe illesztése a családok felé külön elvárást nem támaszt az iskola részéről.
 • Szakmai tanulmányutak mellett, iskolakirándulások, osztálykirándulások képzésünk részét képzi.

Művészeti gimnáziumi képzésünk:

 • évfolyamtól művészeti gimnáziumi szakképzések: grafika, animáció és színházi tánc szakokon.
 • évfolyamon az ötödik érettségi tárgy szakmai vizsgakövetelményeinek teljesítésével az érettségi bizonyítvány résszakképesítése munkakör betöltésére jogosít.
 • évfolyamon OKJ-s szakképzettséget biztosít az iskola.
 • A képzés során 3500 művészeti óra mellett készülnek fel párhuzamosan a diákok az érettségi követelményekre, mely végzettséggel szakirányú egyetemi továbbtanulás esetében szakmai alkalmassági felvételi eljárással nyerhetnek felvételt a diákok, nem szükséges két emeltszintű érettségi teljesítése.
 • Az érettségi követelményekre a felkészítést azzal segítjük, hogy angolnyelv, matematika és történelem tantárgyakból emelt óraszámban biztosítjuk a több gyakorlás lehetőségét, angol nyelv és matematika óra mindennap van, az iskolai gyakorlás lehetőségének biztosítására.
 • A mindennapos testnevelés teljesítésének diáksportköri lehetőségeire széles választékot biztosít az iskola: úszás oktatás, versenyúszás, teniszoktatás, judo, TRX edzés, asztalitenisz, kosárlabda edzés, barantha edzés, korcsolya edzés, túra szakosztály teljesítménytúrái.
 • A hittanórák, egyházi énekórák órarendbe illesztése a családok felé külön elvárást nem támaszt az iskola részéről.

OKJ-s érettségi utáni szakképzésünk:

 • Négy féléves képzésben érettségi utáni OKJ-s művészeti szakképzések: grafika, művészeti és média fotógráfus animáció, színházi tánc szakokon.
 • A 2500 órásképzésbe épített mesterkurzusok, workshop programjaink, projektjeink, szakmai tanulmányutjaink komplexitása a szakmai készségek mellett biztosítják a szakirányú felsőoktatási továbbtanulásra a felkészülés lehetőségét.
 • Az innovatív képzési program biztosítja az alkalmazni képes szakmai kompetenciákat.
 • A képzés kimenetét igazoló szakmai bizonyítvány mellé igényelhető az Európai Unió területén munkakör betöltésére jogosító Europas idegen nyelvű bizonyítvány.
 • A képzés időtartam alatt a családi pótlék folyósítása és a diákigazolvánnyal szerezhető kedveszmények igénybe vehetők.
 • A második szakképzés esetében is folytathatók a tanulmányok, ha a felsőfokú tanulmányok állami támogatásos képzését nem veszi igénybe a diák.