AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE

KULTURÁLIS CÉLJAINKAT NYERESÉG ÉS VAGYONSZERZÉSI CÉL NÉLKÜL KÍVÁNJUK MEGVALÓSÍTANI!
AZ ALAPÍTVÁNYI CÉLOK ELSŐSORBAN AZ ISKOLA FENNTARTÁSÁN KERESZTÜL VALÓSULNAK MEG, ÍGY TÁMOGATÓINK A GYERMEKEK ISKOLAI ÉLETÉT SEGÍTIK.
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐT AZ ALLAPÍTVÁNY ELNÖKE NEVEZI KI.
AZ ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐJE ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK ELLEN BENYÚJTANDÓ FELLEBBEZÉSEKET AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉNEK ELŐTERJESZTVE AZ ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNÉL KELL BENYÚJTANI.

Az alapítvány tevékenységének tagozódása

Az alapítvány cél szerinti non profit tevékenységei
TEÁOR:
  
 85.20’08 Alapfokú oktatás-főtevékenység
 85.31’08 Általános középfokú oktatás
 85.32’08 Szakmai középfokú oktatás
 85.59’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
 85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

 
Az alapítvány gazdasági tevékenységei:
TEÁOR:

58.11’08 Könyvkiadás
59.20’08 Hangfelvétel készítése, zenemű kiadás
58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység
18.20’08 Egyéb sokszorosítás
56.10’08 Éttermi-, mozgó vendéglátás
56.29’08 Egyéb vendéglátás
56.21’08 Rendezvényi étkeztetés
49.39’08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41’08 Közúti áruszállítás
52.10’08 Raktározás, tárolás
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
73.11’08 Reklámügynöki tevékenység
82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
59.11’08 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
86.90’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás