November 1-én vasárnap Ünnepi Isten tisztelet a Reformáció napja alkalmából

A REFORMÁCIÓ EMLÁÉKNAPJA alkalmából megemlékezést tartunk a Felsővárosi Református Templomban de. 10 órai kezdettel. A reformáció Luther Márton (Martin Luther) nevéhez fűződik, aki a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja. A történelemi protestáns felekezetek A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.

Ünnepi istentiszteletünkre nagy szeretettel várunk minden tanulónkat a szüleikkel, családjukkal együtt.

2015.10.22 Kirándulás

A kirándulásunk úti célja a Nyíregyházi Skanzen

Indulás: 8.00, ezért a gyerekeket fél 8-ra hívjuk

Visszaindulás 15.00 órakor-érkezés fél 5-5 között.

Az iskola 262 fővel vesz részt a kiránduláson.

Program:

A buszok a Skanzenbe érkeznek. Itt az 1-8. osztályig igyekszünk mi „tárlatvezetést” tartani.

Ezután az összeállított kérdéssort korosztályra és osztályokra lebontva töltik ki a tanulók.

A nagyoknak gyűjtési illetve rajzos feladataik lesznek, a rajzos és festészeti illetve szakmai tanár kollégák

kiosztják a feladatot.

A Skanzen után a kicsik a környéken maradnak, kirándulás, foci, játszótér…

A 9-11. A Jósa András Múzeumba megy tárlatlátogatásra, majd Nyíregyháza nevezetességeinek megtekintése

következik a belvárosban: Móricz Zsigmond Színház, Krúdy Gyula szobra, Városi Galéria-esetleg az aktuális

kortárs kiállítást is meg lehet nézni-, Magyarok Nagyasszonya Templom Római Katolikus Templom (1902-1904

között épült Nagy Virgil tervei alapján. Dr. Samassa József bíboros, egri érsek 1902-ben tartott aranymiséjének

emlékezetére, Isten iránti hálájából építtette a templomot Nyíregyháza város népe számára. Az erősen nemzeti

érzésű főpap az Árpád-házi magyar királyok templomépítészetét akarta követni azzal, hogy ezt a monumentális

emléktemplomot román stílusban építtette.) És a Görög Katolikus Templom is megtekinthető.

A 7-8. osztály szintén a nevezetességeket és a sétáló utca mozaikjait, szobrait fogja megtekinteni.

A 12-13. osztályok a főiskolát látogatják meg, majd a város nevezetességei és belvárosi program következik

nekik is.

Mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.