November 1-én vasárnap Ünnepi Isten tisztelet a Reformáció napja alkalmából

A REFORMÁCIÓ EMLÁÉKNAPJA alkalmából megemlékezést tartunk a Felsővárosi Református Templomban de. 10 órai kezdettel. A reformáció Luther Márton (Martin Luther) nevéhez fűződik, aki a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja. A történelemi protestáns felekezetek A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról. Ünnepi istentiszteletünkre nagy szeretettel várunk minden tanulónkat a szüleikkel, családjukkal együtt.

2015.10.22 Kirándulás

A kirándulásunk úti célja a Nyíregyházi Skanzen Indulás: 8.00, ezért a gyerekeket fél 8-ra hívjuk Visszaindulás 15.00 órakor-érkezés fél 5-5 között. Az iskola 262 fővel vesz részt a kiránduláson. Program: A buszok a Skanzenbe érkeznek. Itt az 1-8. osztályig igyekszünk mi „tárlatvezetést” tartani. Ezután az összeállított kérdéssort korosztályra és osztályokra lebontva töltik ki a tanulók. A nagyoknak gyűjtési illetve rajzos feladataik lesznek, a rajzos és festészeti illetve szakmai tanár kollégák kiosztják a feladatot. A Skanzen után a kicsik a környéken maradnak, kirándulás, foci, játszótér… A 9-11. A Jósa András Múzeumba megy tárlatlátogatásra, majd Nyíregyháza nevezetességeinek megtekintése következik a belvárosban: Móricz Zsigmond Színház, Krúdy Gyula szobra, Városi Galéria-esetleg az aktuális kortárs kiállítást is meg lehet nézni-, Magyarok Nagyasszonya Templom Római Katolikus Templom (1902-1904 között épült Nagy Virgil tervei alapján. Dr. Samassa József bíboros, egri érsek 1902-ben tartott aranymiséjének emlékezetére, Isten iránti hálájából építtette a templomot Nyíregyháza város népe számára. Az erősen nemzeti érzésű főpap az Árpád-házi magyar királyok templomépítészetét akarta követni azzal, hogy ezt a monumentális emléktemplomot román stílusban építtette.) És a Görög Katolikus Templom is megtekinthető. A 7-8. osztály szintén a nevezetességeket és a sétáló utca mozaikjait, szobrait fogja megtekinteni. A 12-13. osztályok a főiskolát látogatják meg, majd a város nevezetességei és belvárosi program következik nekik is. Mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.